Biuletyn Informacji Publicznej
USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Biuletyn Informacji Publicznej
Rynek 1, Ratusz | Oławatel.: 71 30 10 730
×

Uchwała Nr XLV/338/05

Z dnia 2005/11/28
Ważne od 2005/11/28

Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie przekształcenia „Miejskiej Biblioteki Publicznej” w „Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” oraz w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2000 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie” w gminną instytucję kultury o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna”.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123 ze zmianami), art. 19 ust. 3 i art. 20a ust 2. ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),

Rada Miejska w Oławie

uchwala co następuje:

§ 1

Przekształcić „Miejską Bibliotekę Publiczną” w „Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną”.

§ 2

W uchwale Nr V/37/2000 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2000 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Użyte w tytule uchwały wyrazy „Miejska Biblioteka Publiczna” zastępuje się wyrazami „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna”.

2. Użyte w treści uchwały wyrazy „Miejska Biblioteka Publiczna„ zastępuje się wyrazami „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna”.

3. W § 4 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 3) zastępuje się nowym o treści:

„3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych mieszkańcom powiatu oławskiego”,

b) punkt 8) zastępuje się nowym o treści:

„8) dokumentowanie życia społecznego Powiatu Oławskiego”.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały Nr V/37/2000 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2000 roku nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała wpr.1

uchwala wpr.2

Ostatnia aktualizacja strony: 5/22/2023 9:54 am przez W. Czerniak

Wytwarzający informację Urząd Miejski w Oławie
Publikujący informację Wojciech Czerniak
Odpowiedzialny za treść Wojciech Czerniak